<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Forside Vågetjenesten Skanderborg

 

Vågetjenesten Skanderborg

 

 

 

VELKOMMEN...

... til Vågetjenesten Skanderborgs hjemmeside. Vi håber du finder det du søger. Dette uanset om du er pårørende til en døende og trænger til aflastning, eller om du overvejer selv at tilbyde din hjælp som frivillig i Vågetjenesten Skanderborg.

Solnedgang

Vågetjenesten Skanderborg er et frivilligt tilbud om aflastning for personer der passer uhelbredeligt syge og døende, og for pårørende til mennesker med demenssygdomme.